home
urnen
grafkunst
 -kinderen
 -volwassenen
 -urnengraven
 -werkwijze
 -kosten
vrij werk
curriculum
nieuws
partners
contact
im/facebook

werkwijze Michel

werkwijze

Voor de totstandkoming van een persoonlijk grafmonument vind ik het belangrijk de opdrachtgever nauw te betrekken bij het ontwerp en het proces van uitvoering. Om u een indruk te geven schets ik hieronder de procedure.

kennismaking

Voor een eerste vrijblijvende kennismaking nodig ik u graag uit in mijn atelier; als u er prijs op stelt kan ik natuurlijk ook bij u thuis langs komen. Ik kan in mijn werkplaats méér van mijn werk laten zien en hoe het tot stand komt. In deze eerste ontmoeting komt het leven van de overledene ter sprake; de ideeën worden besproken die leven bij de nabestaanden. Misschien is het dan al mogelijk om aan te geven op welke wijze ik denk uw ideeën vorm te gaan geven. Als het over en weer klikt kan dit eerste bezoek aanleiding geven tot een nadere oriëntatie, of tot het maken van een voorlopig schetsontwerp.

voorlopig ontwerp

Naar aanleiding van het eerste gesprek werk ik één of enkele ideeën uit in tekeningen of in kleine schaalmodellen; ik heb daar ongeveer 4 weken voor nodig. Deze voorlopige ontwerpschetsen bespreken we in een vervolggesprek. De reacties van de nabestaanden zijn voor mij zeer belangrijk. Die geven een richting aan de ontwerpen zodat die nauw aansluiten bij de persoonlijke beleving. Vaak zit er tussen de voorlopige schetsen een ontwerp dat wordt uitgekozen. Het kan ook zo zijn dat De voorlopige ontwerpschetsen aanleiding geven tot een verder uitwerking in een definitief ontwerp.

definitief ontwerp

Voor het definitieve ontwerp zal ik mij oriënteren op de locatie van de begraafplaats, de ter plaatse geldende verordeningen en de kosten verbonden aan de plaatsingsvergunning. Ik maak een voorstel voor de vorm en de plaats van tekst op het beeld. Samen bespreken we ook de kleuren van het materiaal en de glazuren. Bij het definitieve ontwerp wordt 10% van het totaalbudget in rekening gebracht als ontwerpkosten, waarbij de kosten voor het voorlopige ontwerp in mindering worden gebracht.

uitvoering

Na goedkeuring van het definitieve ontwerp en de bijbehorende begroting, kan een aanvang gemaakt worden met de uitvoering. Ik hou u graag op de hoogte van de vorderingen en tussentijds nodig ik u uit het beeld in klei te komen bekijken in het atelier. Als u er prijs op stelt kunt u aanwezig zijn bij de installatie van het grafbeeld. Voor het hele traject van kennismaking tot en met oplevering moet u rekening houden met een termijn van 3 tot 6 maanden.

Mijn beelden worden uitgevoerd in steengoedklei en glazuren. Doordat het materiaal dubbelhard wordt gebakken is het vorstbestendig en stootvast, en zijn de kleuren duurzaam. Het materiaal heeft een hardheid die vergelijkbaar is met hardsteen. Soms combineer ik de keramiek met andere materialen als glas, metaal of steen. Ik geef een blijvende garantie op materiaal en constructie.